Barn & ungdom

Jag hjälper barn och ungdomar i kristerapi som riktar sig till personer som mår mycket dåligt efter traumatiska händelser. Det kan exempelvis gälla dödsfall, matstörningar, sexuella övergrepp, seperation, mobbing, mm.

När barn/ungdomar upplever något traumatiskt är det en vanlig reaktion att omedvetet sära på bildminnet från situationen och minnet av känslan. Det finns de som menar att det här är en försvarsreaktion. Men vad som händer då är att man ”låser” sitt minne och sina tankar om händelsen och de negativa känslorna kring den utan att kunna bearbeta det som hänt och gå vidare.

I behandlingen får den drabbade personen genom samtal förena sina minnesbilder med sina känslor och på det sättet kunna gå vidare och bli fri och trivas med livet.

Hur ofta träffas man?

Till en början en gång var tredje vecka, eventuellt oftare i början om behandlingen startar i nära anslutning till traumat. Ibland går de längre tid mellan samtalen i slutet av behandlingen för att låta tiden vara en del av läkeprocessen.

Hur länge pågår behandlingen?

4 – 10 gånger.

Anmälan, Schema & Priser

Har du frågor kan du alltid maila till info@sjalenskraft.com eller ringa 073-683 64 21